Klimatyzacja ewaporacyjna HITEXA

Klimatyzacja ewaporacyjna HITEXA


klimatyzacja-ewaporacyjna-hitexaKLIMATYZACJA EWAPORACYJNA (ADIABATYCZNA)

alternatywa dla energochłonnej tradycyjnej klimatyzacji oraz jej uzupełnienie

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej producenta

Klimatyzatory ewaporacyjne Hitexa

Połączyliśmy długoletnie doświadczenia renomowanych firm produkujących centrale wentylacyjne oraz nasze spostrzeżenia w praktycznym działaniu wentylacji i klimatyzacji z nowym rozwiązaniem, jakim są klimatyzatory firmy HITEXA. Zasada działania tych urządzeń opiera się na matach nawilżanych wodą – metodą wykorzystywaną już w starożytności. Zastosowanie klimatyzatorów adiabatycznych w odpowiedniej konfiguracji z systemem tradycyjnym wentylacji kanałowej zapewnia wtłaczanie powietrza o temperaturze niższej nawet o 8 stopni i wilgotności około 60-80%. W pomieszczeniach magazynowych i halach produkcyjnych, gdzie powstają znaczne zyski ciepła, obniżenie temperatury i nawilgocenie otoczenia ułatwia filtracje zanieczyszczeń. Rozwiązanie klimatyzatorów adiabatycznych zastosowaliśmy z powodzeniem przy liniach technologicznych do szlifowania i malowania szkła ozdobnego, w zakładzie precyzyjnej obróbki metalu, kuchniach, dyskotekach, szwalniach, obiektach służby zdrowia i innych. Podstawową zaletą tych urządzeń jest oczywiście niskie zużycie energii w stosunku do efektów chłodniczych oraz aspekt ekologiczny - czynnikiem chłodniczym jest woda. Wadą zaś zależność efektywności chłodniczej do wilgotności powietrza. Zasługuje na uwagę jeszcze wielofunkcyjność urządzenia, oprócz wspomnianego chłodzenia, urządzenie spełnia rolę wentylacyjną, czyli nawiewa świeże powietrze przez cały rok, może nawilżać oraz standartowo filtruje wprowadzane powietrze klasą G4.