Klimatyzacja Adiabatyczna - to nowe rozwiązania w klimatyzacji ze starym rodowodem, proste połączenie klimatyzacji przemysłowej z wentylacją.

 • Temperatura powietrza nawiewanego zależy od warunków atmosferycznych (od temperatury i wilgotności powietrza). Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego wzrasta, poziom energii zużytej przez klimatyzator ewaporacyjny pozostaje na tym samym poziomie, a moc chłodnicza urządzenia rośnie.
 • Schładzane pomieszczenia powinny być otwarte lub posiadać włączoną wentylację wyciągową (okna i/lub bramy powinny być otwarte). Klimator wtłacza do pomieszczenia w 100% świeże, nie recyrkulowane, filtrowane powietrze; usuwa pyły i zanieczyszczenia ze strumienia powietrza zewnętrznego.   
 • Pracujący klimatyzer powoduje wzrost wilgotności powietrza wewnątrz ochładzanego pomieszczenia.
 • Czynnikiem chłodniczym jest  woda  -  czynnik w 100% ekologiczny.
 • Niskie koszty eksploatacji klimatyzatorów wyparnych; zużywają  tylko  ok. 20% energii zużywanej przez tradycyjne klimatyzatory; obsługa i serwisowanie ograniczone do minimum.
 • Niskie koszty klimatyzaotrów i instalacji systemu, brak konieczności dostarczenia dodatkowej mocy elektrycznej.

 

Klimatyzacja Adiabatyczna ma zastosowanie jako:

 • chłodzenie obiektów wielkopowierzchniowych,
 • chłodzenie piekarni i cukierni,
 • chłodzenie drukarni,
 • chłodzenie sal sportowych,
 • chłodzenie budynków inwentarskich,
 • chłodzenie centrum handlowych,
 • chłodzenie pieczarkarni,
 • chłodzenie sklepów i hal ogrodniczych,
 • chłodzenie warsztatów samochodowych,
 • chłodzenie hal przemysłowych i magazynowych,
 • chłodzenie serwerowni,
 • chłodzenie central telefonicznych,
 • chłodzenie pralni przemysłowych,
 • chłodzenie restauracji i sal namiotów imprezowych,
 • wyspy chłodu w ogródkach restauracyjnych