KLIMAT Orłem Innowacyjności
2017-05-25

Mamy zaszczyt poinformować, iż 20 maja podczas uroczystej gali finałowej 9. edycji konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” za lata 2015-2017 właściciel firmy KLIMAT Marek Orlikowski odebrał prestiżową nagrodę - statuetkę Orła w kategorii INNOWATOR.

Organizatorami niniejszego konkursu gospodarczego są Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.  Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu promowanie najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki.

i

Dlaczego Kapituła Konkursu zdecydowała się na wyróżnienie naszej firmy jako innowatora?

W 2014 r. wdrożyliśmy nowatorską usługę zastosowania paneli fotowoltaicznych do bezpośredniego zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, co znacząco obniżyło koszty eksploatacji. Podstawową zaletą tego systemu jest fakt, że energia uzyskana z paneli fotowoltaicznych nie musi być przekazywana do sieci elektrycznej, ani gromadzona w bateriach akumulatorów, lecz może być spożytkowana bezpośrednio przez klimatyzatory, które najczęściej pracują w tym samym czasie, gdy mamy największe zyski energii słonecznej.

Następnym rozwiązaniem, które wpływa na oszczędności energii jak i obniża nakłady energetyczne obiektów jest stosowanie urządzeń odzyskujących ciepło występujące, jako odpad w procesie chłodzenia przemysłowego. Odzyskiwane ciepło stosujemy do ogrzewania obiektów oraz uzyskiwania ciepłej wody użytkowej. 

Największym sukcesem ostatniego okresu było wprowadzenie na rynek lokalny nowej technologii chłodzenia i nawilżania wielkogabarytowych obiektów przemysłowych - tzw. klimatyzatorów ewaporacyjnych. Przy bardzo niskim nakładzie energetycznym uzyskujemy w okresie letnim przyjazne warunki pracy dla pracowników. Mowa tu o urządzeniu, którego zasada działania opiera się nie na tradycyjnych energochłonnych sprężarkach freonowych, lecz na odparowaniu wody. Napotkało się ono z dużym zainteresowaniem firm działających w naszym regionie, gdyż doskonale wpływa na komfort pracy ludzi, co powoduje wzrost ich efektywności.

Technologię tę wprowadziliśmy: w szwalniach, przy produkcji urządzeń pakujących, w lakierniach (gdzie znacznie obniżył się poziom zapylenia), w kuchniach, w branży papierniczej, w hotelach, dyskotekach.

Kamieniem milowym w działalności naszej firmy było wprowadzenie monitoringu, służącego do zdalnego nadzoru w czasie rzeczywistym dużych zespołów chłodniczych u klientów strategicznych, co zminimalizowało ryzyko wystąpienia poważnych uszkodzeń oraz skróciło czas reakcji serwisu w razie wystąpienia ewentualnych awarii.

Współpracujemy bezpośrednio z firmami wykonawczymi, dlatego w celu lepszej organizacji pracyi polepszenia warunków pracowników, wszystkie samochody serwisowe posiadają najnowsze wyposażenie ogólne oraz w sprzęt do pracy z nowymi czynnikami chłodniczymi, co jest warunkiem możliwości funkcjonowania firmy przy obecnych przepisach f-gazowych.

Ponadto prowadzimy bliską współpracę z placówkami oświatowymi. Wierzymy, że dobry pracowniko wykształceniu technicznym poza wiedzą teoretyczną powinien posiadać również solidną praktykę, dlatego przyjmujemy uczniów z gnieźnieńskich szkół zawodowych (w tym szkoły cechowej), technicznych, jaki studentów z Politechniki Poznańskiej. Dodatkowo na terenie firmy prowadzimy pracownię odnawialnych źródeł energii, w której regularnie biorą udział przyszli absolwenci technikum przy ul. Cieszkowskiego, szkolimy zatem młodą kadrę dla naszej branży.« Wróć
Klimatyzacja i wentylacja obiektów Chłodnictwo Klimatyzacja samochodowa Ogrzewanie nadmuchowe