Zaswiadczenie o ukonczeniu seminarium Diagnostyki i Naprawy Klimatuzacji samochodowej
zobacz
Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu instalacji, konserwacji i serwisu uchądzeń chłodniczych
zobacz
Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych
zobacz
Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych
zobacz
Certyfikat ECDL
zobacz
Ceryfikat szkolenie treningu negocjacji
zobacz
Certyfikat szkolenie dla micro i małych przedsiębiorstw
zobacz
Certyfikat elestyczne formy zatrudnienia
zobacz